Thin shabu shabu thin sliced beef for hotpot or stirfry. 

Raw, frozen 1kg. 

Shabushabu Beef

$29.00Price